QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Ngh��� quy���t H��QT
Nghị quyết Hội đồng quản trị đính chính về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (17/11/2022)
File đính kèm
 
TIN KHÁC
 
  
Data pager
Page size:
select
 65 items in 4 pages
Nghị quyết hội đồng quản trị bầu chủ tịch HĐQT 2022
Biên bản họp hội đồng quản trị bầu chủ tịch HĐQT 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị đính chính về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết HĐQT tháng 10/2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Báo cáo tài chính toàn Công ty - Quý 3 năm 2019
Báo cáo tài chính riêng văn phòng Quý 3 năm 2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án bán hàng tại Dự án Eco Green Tower
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty với ông Nguyễn Bình Đông
Nghị quyết HĐQT về việc thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Bình Đông
Nghị quyết HĐQT về việc phê chuẩn từ nhiệm Thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Mai
Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của bà Nguyễn Thị Mai
Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hợp tác với CTCP Tập đoàn quốc tế HTK
Nghị quyết của HĐQT v/v hợp tác với CTCP Tập đoàn HTK tại Dự án Eco Green Tower
Nghị quyết của HĐQT về việc chấm dứt hợp tác với Công ty CPĐT DL Ngọc Việt
Nghị quyết thông qua ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai
Nghị quyết thông qua phương án bán hàng tại Dự án Eco Green Tower
Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com