QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Th��ng b��o kh��c
   
Data pager
Page size:
select
 102 items in 6 pages
Báo cáo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của ông Phạm Khánh Phương Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo trở thành cổ đông lớn của bà Vũ Thị Thúy Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của ông Phạm Khánh Phương Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo đính chính nội dung đã Công bố thông tin Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo trở thành cổ đông lớn của ông Phạm Khánh Phương Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo bán cổ phiếu của ông Tạ Văn Bốn Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo không còn là cổ đông lớn bà Phạm Hồng Nhung Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo không còn là cổ đông lớn bà Phạm Thu Huyền Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo giao dịch bà Thái Thị Thu Nga Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo giao dịch ông Tạ Trung Hậu Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo bán cổ phiếu của ông Tạ Trung Hậu Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo bán cổ phiếu của bà Thái Thị Thu Nga Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo bán cổ phiếu của bà Phạm Thị Loan Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo giao dịch bà Phạm Thị Loan Kích vào đây để download file đính kèm!
Giải trình các nội dung liên quan đến Quyết định 137 của Chi cục thi hành án Quận Hà Đông Kích vào đây để download file đính kèm!
Quyết định số 31 QĐ/CCTHADS v/v chưa có điều kiện thi hành án đối với CTCP Sông Đà 1.01 Kích vào đây để download file đính kèm!
Quyết định 137 QĐ/CCTHA về việc thi hành án theo đơn yêu cầu Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo thay đổi nhân sự Kích vào đây để download file đính kèm!
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com