QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Thông báo khác
   
Data pager
Page size:
select
 129 items in 7 pages
Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Giấy đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Quyết định bổ nhiệm trưởng ban dự án Kích vào đây để download file đính kèm!
Giấy chứng nhận ĐKKD Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo thay đổi mẫu dấu Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo lập danh sách cổ đông Kích vào đây để download file đính kèm!
Các biên bản kiểm kê biểu quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Danh sách Ứng Viên HĐQT Kích vào đây để download file đính kèm!
Tờ trình triển khai thi công dự án Eco Green Tower Kích vào đây để download file đính kèm!
Tờ trình chấm dứt hoạt động chi nhánh Kích vào đây để download file đính kèm!
Phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị Kích vào đây để download file đính kèm!
Các phiếu biểu quyết Kích vào đây để download file đính kèm!
Thẻ biểu quyết Kích vào đây để download file đính kèm!
Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
SYLL Ứng viên Kích vào đây để download file đính kèm!
Giấy đề cử Kích vào đây để download file đính kèm!
Quy chế bầu cử thành viên HĐQT 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên hội đồng quản trị Kích vào đây để download file đính kèm!
Dự thảo điều lệ Kích vào đây để download file đính kèm!
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com