QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Thông báo khác
   
Data pager
Page size:
select
 83 items in 5 pages
Thông báo thay đổi nhân sự Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tình hình Dự án Vinafor Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp Đại hội cổ đông năm 2019 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo thay đổi nhân sự Kích vào đây để download file đính kèm!
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 - Lần 3 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo kết quả triệu tập Đại hội cổ đông lần 2 và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông - lần 2 Kích vào đây để download file đính kèm!
Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
CV của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội chấp thuận gia hạn họp ĐHCĐ năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
TB của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để ĐHCĐ Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo thay đổi nhân sự: Thành viên HĐQT. Thành viên BKS Kích vào đây để download file đính kèm!
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự Đai hội cổ đông bất thường 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com