QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Báo cáo quản trị công ty
   
Data pager
12
Page size:
select
 22 items in 2 pages
Báo cáo quản trị năm 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị bán niên năm 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị năm 2021 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị bán niên năm 2021 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị năm 2020 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị bán niên năm 2020 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị Công ty năm 2019 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị bán niên năm 2019 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị Năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2018 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2017 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị Năm 2016 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị bán niên 2016 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tình hinh quản trị Công ty năm 2014
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2014
Báo cáo quản trị năm 2013
Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo quản trị năm 2012 Kích vào đây để download file đính kèm!
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com