QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Nghị quyết HĐQT
   
Data pager
Page size:
select
 71 items in 4 pages
Thông qua kế hoạch tổ chức ĐH lần 2 về việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 18/5/2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị Quyết HĐQT Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết bổ nhiệm GDDH Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi lịch họp HĐQT định kỳ Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm PGĐ Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết hội đồng quản trị bầu chủ tịch HĐQT 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Biên bản họp hội đồng quản trị bầu chủ tịch HĐQT 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị đính chính về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT tháng 10/2021 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính toàn Công ty - Quý 3 năm 2019 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng văn phòng Quý 3 năm 2019 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án bán hàng tại Dự án Eco Green Tower Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty với ông Nguyễn Bình Đông Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT về việc thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Bình Đông Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT về việc phê chuẩn từ nhiệm Thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Mai Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc của bà Nguyễn Thị Mai Kích vào đây để download file đính kèm!
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com