QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> Báo cáo tài chính
   
Data pager
Page size:
select
 109 items in 6 pages
Báo cáo tài chính toàn công ty quý 4 năm 2022 và năm 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng văn phòng quý 4 và năm 2022 - P2 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng văn phòng quý 4 và năm 2022 - P1 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính tổng hợp toàn công ty quý 3 năm 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng văn phòng quý 3 năm 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng văn phòng Quý 2 năm 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính tổng hợp toàn công ty Quý 1 năm 2022 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính tổng hợp toàn Công ty quý 4 năm 2021 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng văn phòng quý 4 năm 2021 Kích vào đây để download file đính kèm!
Bao cao tai chinh rieng Van phong quý 3 nam 2021 Kích vào đây để download file đính kèm!
Bao cao tai chinh toan Cong ty quy 3 nam 2021 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng văn phòng quý 2 năm 2021 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính toàn công ty quý 1 năm 2021 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng văn phòng quý 1 năm 2021 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính toàn công ty quý 4 năm 2020 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng văn phòng quý 4 năm 2020 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính riêng văn phòng quý 3 năm 2020 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 Kích vào đây để download file đính kèm!
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com