QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Báo cáo thường niên
Báo cáo kiểm toán
Báo cáo quản trị công ty
Thông báo khác
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Xây dựng các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng;

- Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ và cho thuê nhà;

- Kinh doanh bất động sản;

- Đầu tư và kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái;

- Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ thiết bị phòng sạch, thiết bị khoa học kỹ thuật, xử lý môi trường, không khí, nước, rác thải và các lĩnh vực liên quan đến môi trường (không bao gồm thiết kế công trình);

- Kinh doanh các loại vật tư, vật phẩm, thiết bị y tế, hoá chất phục vụ lĩnh vực y tế (trừ hoá chất Nhà nước cấm);

- Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh;

- Kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Xây dựng các công trình giao thông;

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp;

- Nhận uỷ thác đầu tư./.

 
 
 
 
 
   
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >> QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
   
Data pager
Page size:
select
 363 items in 19 pages
Thông báo từ nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành của ông Lê Hà Phương Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2023 lần 2 Kích vào đây để download file đính kèm!
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Kích vào đây để download file đính kèm!
Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông qua kế hoạch tổ chức ĐH lần 2 về việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 18/5/2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo hoãn cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Giấy đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị Quyết HĐQT Kích vào đây để download file đính kèm!
Quyết định bổ nhiệm trưởng ban dự án Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết bổ nhiệm GDDH Kích vào đây để download file đính kèm!
Giấy chứng nhận ĐKKD Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo thay đổi mẫu dấu Kích vào đây để download file đính kèm!
Thông báo lập danh sách cổ đông Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi lịch họp HĐQT định kỳ Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Kích vào đây để download file đính kèm!
Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm PGĐ Kích vào đây để download file đính kèm!
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà CT1 Văn Khê - KĐT Văn Khê, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội
Điện thoại: 042 2253 501; Fax: 042 2253 504; Email:ctcpsongda101@yahoo.com
Designed by: baominhweb.com